Büntetőjog

Büntetőeljárás során gyanúsítottként vagy tanúként kívánja Önt kihallgatni a nyomozó hatóság? Ebben az esetben mindenképp célszerű a megfelelő büntetőjogász vagy védőügyvéd kiválasztása, annak érdekében, hogy a büntetőeljárás során az eljárási szabályok, valamint terhelti jogai megfelelően érvényesülhessenek. Már évek óta látok el klasszikus védői feladatokat és segítek abban, hogy a terhelt megismerje a vele szemben folyó eljárásban a gyanúsítás és a vád tárgyát, kifejthesse ezekkel kapcsolatos észrevételeit és előterjeszthesse indítványait, valamint fellépek annak érdekében, hogy az eljárás során megfelelő súllyal kerüljenek értékelésre a mentő és enyhítő körülmények a vádlott vonatkozásában. Irodámban a büntetőügyek széles spektruma lelhető fel a szabálysértésektől egészen komolyabb súlyú bűncselekményekig, mint a csalás, sikkasztás, lopás valamint kábítószerrel való- visszaélés illetve kereskedelem.

Lényegesnek tartom, hogy a hozzám forduló ügyfelek, terheltek már a büntetőeljárás megindulásától fogva teljeskörű tájékoztatást kapjanak az ellenük folyamatban lévő eljárásról, illetve velük szemben foganatosítandó eljárási cselekményekről, ennek okán az ügyfelekkel való állandó és rendszeres kapcsolattartás kiemelt jelentőséggel bír irodámban. Őrizetbe vétel vagy előzetes letartóztatás esetén azonnal intézkedem a kényszerintézkedés megszüntetése érdekében, ezekben az esetekben ugyanis a gyanúsított érthető okokból fennálló rendkívül zaklatott lelki állapota miatt óriási jelentősége van a gyors és határozott védői jelenlétre, intézkedésre.

Teljes erőmmel azon dolgozom, hogy a terheltek vonatkozásában az ártatlanság vélelme a lehető legmagasabb szinten érvényesüljön, valamint a vád teljes mértékben eleget tegyen a törvényben foglalt törvényességi kritériumoknak, illetve bizonyítási kötelezettségének. Abban az esetben, ha Ön feljelentést kíván tenni  szintén készséggel állok rendelkezésére a feljelentés elkészítése és a vádképviselet ellátása körében is, továbbá ellátom a sértettek teljeskörű jogi  képviseletét, amely legtipikusabban a sérelmet szenvedett fél úgynevezett polgári jogi igényének, vagyis az őt ért vagyoni-, és nem vagyoni kárának érvényesítése, pénzben kifejezhető értékű hátrányának kompenzációja területén merül fel, amely területeken a sérelem legoptimálisabb ellentételezésének elérésre nagyban függ a képviselet szakmai hozzáértésétől.