Társasházi jog

Évek óta ellátom kisebb és nagyobb társasházak teljeskörű jogi képviseletét eseti és tartós megbízás alapján, Budapest számos kerületében (II. kerület, IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, IX. kerület) és Pest megyében (Dunakeszi, Csepel, Halásztelek, Szigetszentmiklós) egyaránt.

A társasházak képviselete körében részt veszek polgári- és büntetőjogi tárgyalásokon, képviselem a társasházakat önkormányzatok, hatóságok- és egyéb szervek előtt. Elősegítem a társasházak követeléseinek behajtását a tulajdonosokkal és egyéb szervekkel, személyekkel szemben. Számos peres- és peren kívüli eljárásom (közös költség és egyéb díjak behajtása, korábbi közös képviselővel szembeni kártérítési igény érvényesítése, társasházi alapító okiratok módosítása) sikeresen zárult.

Ferencváros Önkormányzata több alkalommal felkért a Közös Képviselők Klubja előtt történő prezentációk megtartására, amelynek keretében előadást tartottam a társasházi közös költség behajtása és a közös költség speciális kérdései témakörökben.

A társasházi jog területén különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtom ügyfeleim részére: társasházak állandó peres- és peren kívüli képviselete, egyezségkötés, jelzálogjog bejegyzés és törlés, közgyűlési határozatok megtámadása, alapító okirat készítése, módosítása, szervezeti és működési szabályzat készítése, házirend készítése, fizetési meghagyásos eljárások, egyeztető tárgyalások lefolytatása, közművekkel való levelezés, perbeli képviselet, társasházkezelők és közös képviselők peres és peren kívüli ügyeinek jogi képviselete.