Társasági jog

Amennyiben céget kíván alapítani, meglévő cégében kíván változtatásokat eszközölni, törvényességi felügyeleti eljárásban vagy cégperben érintett vagy kényszertörlési eljárásban igényel jogi képviseletet, forduljon bizalommal hozzám.

Cégeljárásokban történő képviseletet vállalok közkereseti-, betéti- és korlátolt felelősségű társaságok terén a cég alapítására, módosítására vonatkozó okiratok megszerkesztésétől a bejegyzésig terjedően, a székhely megváltoztatásától kezdve az üzletrészt terhelő zálogjog bejegyeztetéséig.

Törvényességi felügyeleti eljárásokban és cégperekben vállalom akár a kérelmező, akár az ellenérdekű fél jogi képviseletét a cégbíróságok és bíróságok előtt. Végelszámolás esetén a szükséges ügyvédi dokumentumok megszerkesztését és az eljárás törlésig történő véghezvitelét lefolytatom. Kényszertörlési eljárásban a jogkövetkezmény mentes törlésben nyújtok segítséget.